การจัดการศึกษางานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2554

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การทดสอบสอนเพื่อจ้างครูชาวต่างประเทศ 
คณะผู้บริหารมีนโยบายการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัด  พิจารณาการสอนภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  ในการนี้คณะผู้บริหารได้จัดโครงการสอนภาษาอังกฤษ  โดยครูต่างชาติที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
         หน่วยศึกษานิเทศก์  ได้ดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาดังกล่าว เพื่อกระจายในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 
๑.  Miss.Angela Marie Calonder         โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
๒.  Mr.Wayne Rowan De Villiers.        โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
๓.  Mr.Darren  Matthews                 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล โรงเรียนเทศบาล  วัดโคกสะท้อนและโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ                    
๔.  Miss.Graca D. Jandayan               โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
๕.  Miss.Venice B. Nacaya                โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น